Asiaa vanhenemisesta

Tarvitaan muutosta, jotta myönteiset ikäasenteet vahvistuvat yhteiskunnassa. Olen sitoutunut edistämään ikäymmärrystä. Tehdään iästä numero! #IästäNumero

Tehdään iästä numero! #IästäNumero Tuo mainio kansanliike kysyi kansanedustajilta, miten he suhtautuvat vanhenemiseen ja miten he edistävät iäkkäiden ihmisten asioita.

Omien luonteenvahvuuksien käyttö tuo innostusta ja antaa energiaa sekä auttaa selviytymään elämän haasteissa. Esimerkiksi käsitöiden harrastaja voi käyttää kauneuden tajuaan, suunnitelmallisuuttaan ja tarkkuuttaan.