Kansanedustajien käsityksiä vanhenemisesta

12.02.2023

Tehdään iästä numero! #IästäNumero Tuo mainio kansanliike kysyi kansanedustajilta, miten he suhtautuvat vanhenemiseen ja miten he edistävät iäkkäiden ihmisten asioita.

Kansanedustajille esitettiin tammikuussa 2023 seuraavat kolme kysymystä:

Kysymys 1: Miten toivot tulevasi kohdeltavaksi, kun olet vanha ja sairas?

Kysymys 2: Miten aiot /aiotte edistää ja tukea eläkeläisten työllistymistä?

Kysymys 3: Miten voitte varmistaa, että iäkkäät ihmiset eivät syrjäydy digitalisaation myötä yhteiskunnassa?

37 kansanedustajaa vastasi kyselyyn. Lue kaikki vastaukset oheisesta Vanhustyön Keskusliiton linkistä.

https://www.vanheneminen.fi/tehdaan-iasta-numero