Ikäymmärryksen merkitys

07.06.2024

Tervetuloa lukemaan blogiartikkeliani, jossa haluan palauttaa mieleen ikäymmärryksen merkityksen nykypäivän yhteiskunnassa. Ikäymmärrys tai sen puute muistutti taasen olemassaolostaan, kun valtakunnan ykkösmedia uutisoi osittain varhennetun vanhuuseläkkeen suosion kasvusta Aamu-tv:ssä. Uutisen taustavideolla 80+ ikäiset tanssivat perinteisiä suomalaisia tansseja. Uutinen koski 60+ ikäisiä, joten videolla olisi tietenkin pitänyt olla uutisoitavan aiheen ikäisiä ihmisiä.

Mikä on ikäymmärrys?

Ikäymmärrys tarkoittaa kykyä ymmärtää ja arvostaa eri ikäisten ihmisten näkökulmia, kokemuksia ja tarpeita. Ikäymmärtävä yhteiskunta ottaa huomioon sukupolvien välisen eron. Ikäymmärrys ei rajoitu pelkästään tietyn sukupolven ymmärtämiseen, vaan se kattaa koko ikäkirjon, nuorimmista vanhimpiin. Tässä kirjoituksessa paneudun yksinomaan eläkeikäisiin.

Ajoittain tuntuu, että vanheneminen on aihe, joka ei oikein kiinnosta ketään. Työnantajilla ei ole halua tai osaamista perehdyttää palveluammatissa työskenteleviä työntekijöitään ikäymmärryksen saloihin. Päätöksentekijät eivät kuuntele senioreita. Ikääntyneet itse pääsevät ääneen harvakseltaan.

Eläkeläinen ja seniori ovat yleisnimityksiä ikääntyneille. Tulisi kuitenkin muistaa, että eläkeläisiin kuuluu kahden tai kolmen sukupolven edustajia, mikä väistämättä ennakoi eroavuuksia. Yhteiskunnan muuttamisesta huolimatta, ikämaailman sanastoa ja kuvastoa ei ole päivitetty aikoihin. Kaksikymppisiä ja nelikymppisiä ei laiteta samaan ryhmään mutta kuusikymppiset ja kahdeksankymppiset laitetaan. '

Miksi ikäymmärrys on tärkeää?

Ikäymmärrys on tärkeää monestakin syystä. Ikäymmärrys vähentää ikäsyrjintää, mikä luonnollisesti on yksi tärkeimmistä syistä lisätä ikäymmärrystä. Ikäymmärrys edistää sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. Esimerkiksi työpaikoilla, joissa eri ikäiset työntekijät toimivat yhdessä, syntyy tehokkaampia tiimejä ja parempia työympäristöjä. Ymmärrys lisää ymmärrystä myös eläkeläisten työssä käynnille.

Eläkkeellä olevat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä kansalaisia, mikä pitäisi myös uskaltaa ottaa huomioon toiminnassa ja päätöksenteossa. Aiheesta tulisi rohjeta puhua rehellisesti. Ikämaailmassa on aivan liikaa vaiettuja aiheita.

Yhteisöt, joissa eri ikäiset ihmiset voivat jakaa kokemuksiaan ja oppia toisiltaan, ovat vahvempia ja yhtenäisempiä. Kun ymmärretään erilaisia näkökulmia, voidaan rakentaa siltoja sukupolvien välille ja luoda ympäristö, jossa jokainen tuntee olonsa kuulluksi. Hieman ylevästi sanottu, mutta siinä piilee totuus.

Haluan vielä kertoa yhden tärkeän syyn ikäymmärryksen edistämiselle. Ikämonimuotoisuus on luovuuden ja innovoinnin moottori. Eri ikäluokilla on erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia, jotka voivat täydentää toisiaan ja johtaa uusiin ideoihin ja ratkaisuihin. Eläkeajan alkupäässä olevat tuovat tuoreita näkökulmia ikääntymiseen ja teknologisia taitoja, kun taas pitempään eläkkeellä olleet tarjoavat kokemusta ja historiallista perspektiiviä aiemmilta vuosilta jopa vuosikymmeniltä. Mikä ihana ja värikäs soppa siitä voikaan syntyä.

Miten ikäymmärrystä voi edistää?

Ikäymmärrys on siitä kiitollinen aihe, että sen edistämisen keinoista ei ole pulaa, kunhan kurkkii oman "boksin" ulkopuolelle. Koulutus ja tiedon jakaminen on avainasemassa ikäymmärryksen edistämisessä. Ikäymmärryksestä ja ikäsyrjinnästä puhutaan asian merkittävyyteen nähden vähän. Julkiseen keskusteluun aihe päätyy äärimmäisen harvoin.

Oppilaitoksissa ja työpaikoilla voidaan järjestää tietoiskuja, koulutuksia ja työpajoja, jotka keskittyvät ikäymmärryksen lisäämiseen. Tietoisuuden lisääminen eri ikäryhmien erityispiirteistä ja tarpeista auttaa luomaan ymmärtävää ilmapiiriä. Työnantajien tulisi ottaa ikäymmärrys osaksi työntekijän perehdytysohjelmaa. Eläkeläistoimijoiden olisi tarpeen järjestää ikäymmärrysinfoja ja ujuttaa järjestämiensä tapahtumien sekaan infopläjäyksiä. Olen surukseni huomannut, että osa eläkeläisistä ei edes tunnista ikäsyrjivää toimintaa, niin syvälle rakenteisiin syrjintä on pesiytynyt yhteiskunnassamme.

Välttämätöntä olisi tunnustaa eri-ikäisten eläkeläisten eroavuudet. Seniorireden nuoruusvuodet asettuvat paljonkin toisistaan poikkeaviin vuosikymmeniin. Aikakaudella, jolla on syntynyt, on merkitystä näkemyksiin. Avoin mieli ja erilaisuuden hyväksyminen on hyvä lähtökohta hedelmälliseen vuorovaikutukseen.

Teknologia on tärkeä väline ikäymmärryksen edistämisessä. Sosiaalinen media ja muut digitaalisen viestinnän muodot tarjoavat alustoja, joilla seniorit ja nuoremmat sukupolvet voivat jakaa tietoa ja kokemuksiaan. Alkaisi olla jo aika hyväksyä, että iso joukko ikääntyneistä hallitseee teknologian riittävävän hyvin. Median otsikointi painottuu lähes yksinomaan digitaidottomuuteen, mikä entisestään lisää mainehaittaa senioreille.

Rohkeutta, rohkeutta ja rohkeutta

Ikämaailma tarvitsee rohkeutta, rohkeutta ja rohkeutta. Yhteiskunta, päättäjät, eläkeläistoimijat ja eläkeläiset tarvitsevat rohkeutta käsitellä vanhenemiseen liittyviä asioita ennakkoluulottomasti. Ilman rohkeutta, vanhentuneista mielikuvista ei päästä eroon ja epäkohtia saada korjattua. On etuoikeus saada vanheta!