Ikäymmärrys ihannemaailmassa

16.05.2022

Ihastuin ikäymmärrys -sanaan ensikuulemalta. Vaude, tuota sanaa tarvitaan. On siis aika pohtia, mitä kaikkea sana kätkee sisäänsä.

Laajasti ottaen ikäymmärrys koskettaa kaiken ikäisiä ihmisiä, ei pelkästään vanhoja. Ikä kuitenkin näkyy ja tuntuu ihmisen elämässä enenevässä määrin, kun hän täyttää kuusikymmentä. Tässä blogissa käsittelen tuota myöhempää elämänvaihetta.

Ikäymmärrys pitää sisällään kaiken sen, miten ikääntyminen ymmärretään, tulkitaan ja huomioidaan elämän eri osa-alueilla. Ikääntyminen vaikuttaa arkeen, työelämään, yhteiskuntaan, palveluihin, tiedontarpeeseen, viestintään.

Ihannemaailmassa ymmärretään

 • että vanheneminen on erilaista kuusikymppisenä ja kahdeksankymppisenä.
 • että ikääntyneet eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä. Ikä ja eletty elämä korostuvat eläkeiässä.
 • että "vaikeneminen on kultaa" -kulttuurin aika on ohi. Omasta osaamisesta tulee uskaltaa kertoa.
 • hyödyntää ikääntyneitten tieto-taitoa sekä yhteiskunnassa että työpaikoilla.
 • että tietämys ei katoa yhdessä yössä. Eläkeläinen voi olla täysin kykenevä työntekijä.
 • että kolmatta ikää eläviä kiinnostaa osa-aikatyö.
 • että eläkeläiset voivat olla varteenotettavia konsultteja, kun organisaatio suunnittele ikäohjelmia sekä palveluja ja tuotteita ikääntyneille.
 • kysyä, arvostaa ja hyödyntää ikääntyneitten mielipiteitä.
 • suunnata mielipidekyselyt myös yli 75-vuotiaille. Heidän näkemyksiään tarvitaan yhtä lailla kuin nuorempien.
 • perustaa kohtauspaikkoja, joissa eri-ikäiset ihmiset voivat luontevasti tavata ja löytää vaikuttamisen väyliä. Yli sulkupolvien välistä toiminta tulisi kehittää.
 • että eläkeläinen vaikuttaa monen sukupolven elämään. Hän on mukana lasten ja lastenlasten elämässä myös taloudellista tukea antaen.
 • hyödyntää paluumuuttajien ja ikääntyneitten ulkomaan jaksojen kokemukset, kun suunnitellaan ympäristöä.

Ikäymmärrykseen kuuluu myös se, että vanhenemisen mukanaan tuomat rajoitteet tiedostetaan. Ihannemaailmassa osataan valjastaa tekniikka ja muut apukeinot helpottamaan ikäihmisten arkea.

Miten ikäymmärrystä voi lisätä?

 • Jokaisen ikääntyneen tulisi olla ylpeästi vanha ja näyttää esimerkkiä, miten olla oma ainutlaatuinen itsensä.
 • Eläkeläisjärjestöt tekevät paljon ikääntyneitten auttamiseksi mutta ne voisivat tehdä vielä enemmän etenkin eläkeiän alkupäässä olevien hyväksi.
 • Tietoa vanhenemisesta tulisi jakaa nuoremmille. Nuorten on syytä tietää, jotta elämä ei ole ohitse seitsemänkymppisenä.
 • Organisaatiot voisivat lisätä johtajien, esimiesten, henkilöstöasiantuntijoiden ja työntekijöiden osaamista ja ymmärrystä siitä, miten ikääntyminen vaikuttaa työhön.

Asennemuutosta siis tarvitaan. Sitä saadaan aikaan muun muassa edellä mainituin keinoin.

Lopuksi haluan muistuttaa, että ikääntyneet ovat toimintakykyisiä ja täysin kykeneviä osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan parhaimmillaan jopa vuosikymmenien ajan sen jälkeen, kun he ovat eläköityneet.