Vanhenemisen ilot - 9 myönteistä asiaa

15.08.2022

Vanheneminen on väistämätöntä. Kukaan ei voi välttyä siltä. Ikääntyminen on sikäli tasapuolista, että vuosia kertyy jokaiselle samaan tahtiin. Nyky-yhteiskunnassa on tyypillistä välttää keskustelua ikääntymisestä sekä vanha ja vanhus -sanojen käyttöä. Julkisuudessa vanhenemisesta puhutaan lähinnä kulujen ja rasitteen näkökulmasta, vaikka elämän viimeiseen kolmannekseen liittyy paljon myönteistä. Ihmiskunta on tavoitellut pitkää elinikää vuosikymmenten ajan, saavutuksista ei kuitenkaan osata iloita.

Vanhenemisen ilot - 9 myönteistä asiaa
Vanhenemisen ilot - 9 myönteistä asiaa

Ikääntymistä myös pelätään. Vanheneminen on uusi, ennenkokematon asia, sikäli pelko on ymmärrettävää. Jotta ikääntymiseen suhtautuminen koettaisiin luonnollisena osana elämänkaarta, asiasta pitäisi keskustella enemmän. Tavallisia senioreita tulisi kohdata mediassa, esiintymislavoilla ja paneelikeskusteluissa, jotta nuoremmat sukupolvet näkisivät, että hyvä elämä jatkuu ikääntyneenäkin.

Mainio esimerkki senioreista osana yhteiskuntaa on kesäinen Allsång på Skansen -musiikkiohjelma Ruotsissa. Ohjelmassa esiintyvät eturivin taiteilijat ovat nuoria, keski-ikäisiä ja vanhoja kuten hyvinvointiyhteiskunnassa ihmiset ovat. 60-85-vuotiaita artisteja nähdään lavalla 1-2 jokaisessa ohjelmassa, mikä vastaa suurin piirtein heidän osuuttaan koko väestöstä.

Vanheneminen ei todellakaan ole pelkkää alamäkeä. Vaikka toimintakyky heikkenee ja mahdolliset sairaudet lisääntyvät, niin voimavarat, erilaiset taidot ja viisaus vahvistuvat. Alla olevaan listaan on koottu yhdeksän myönteistä asiaa, jota ikääntyminen tuo mukanaan.

1.  Ikääntyneenä tuntee itsensä. Itsetuntemus paranee kokemuksen ja iän karttuessa. Itsetuntemus auttaa ja helpottaa päätösten tekemisessä. Päätöksistä tulee useammin oikeita tai oikeansuuntaisia, mikä saa elämän tuntumaan hyvältä.

2.  Ikä tuo kokonaisnäkemystä. Vanhenemisen yksi suurista iloista on kokonaisnäkemys. Tiettyä ymmärrystä ja arvostusta asioihin ei voi saada pelkästään opiskelemalla, vaan siihen tarvitaan  iän tuomaa kokemusta ja näkemystä pitkältä ajalta. Nuorena ei välttämättä ymmärrä kaikkea, mitä ympärillä tapahtuu. Kaikkea ei edes halua tai ehdi pohtia, kun on niin "kiire elää". Vanhana asiat voivat saada uuden ulottuvuuden, kun tietämys on kypsynyt vuosien saatossa.

Nykyiset eläkeläiset ovat nähneet puhelimen kehityksen koko kaaren. Digitalisaation tuomaa ajansäästöä ja helpotusta osaa todella arvostaa, kun on henkilökohtaisesti kokenut yhteydenpidon vaivalloisuuden.

3.  Vanheneminen on vapauttavaa. Elämästä tulee vuosi vuodelta rennompaa, ja sitä myötä hauskempaa. Itsestä saattaa putkahtaa esiin uusia yllättyviä puolia, joiden olemassaoloa ei ole edes huomannut kiireisinä työvuosina.

Ikääntynyt uskaltaa jo nauraa peilikuvalleen, eikä ota itseään liian vakavasti. Nuorena ympäristön mielipiteillä on iso merkitys, vanhana rohkenee jättää ne omaan arvoonsa ja elää itsensä näköistä elämää. Vanha ihminen on elämänsä aikana kokenut kolhuja, joista hän on selvinnyt, mikä auttaa käsittelemään myös nykyajassa olevia uhkia.

Pienenä vinkkinä. Kun maailma murjoo, voi muistella onnistumisia vuosien varrella. Niitä on jokaisella. Onnistumisten ajatteleminen tuottaa iloa ja ylpeyden tunnetta.

4.  Ikääntyminen tuo syvällisyyttä. Eläkkeelle siirtyminen jättää sijaa ajatuksille, kun työ ei enää vaadi panostusta. Kalenterissa on joustonvaraa, mikä antaa mahdollisuuden pohtia asioita perusteellisesti. On aikaa hankkia lisätietoa kiinnostavista asioista, syventää tietämystä. Ennen kaikkea jää tilaa havainnoimiselle. Voi miten paljon pienet yksityiskohdat voivatkaan kertoa. On aikaa tarkkailla kevään ensimmäisiä kukkia. Meren tai järven katselemiseen ei koskaan kyllästy, vesi rauhoittaa. Kahvilassa voi katsella ihmisiä, heidän ilmeitään ja eleitään.

5.  Luopuminen helpottuu. Luopuminen on vapauttavaa. Ikääntynyt ihminen näkee luopumisessa hyviä puolia. Hän tietää, että kaikkia konkreettisia ja henkisiä asioita ei pysty kantamaan mukanaan. Hän tietää myös, että luopuminen voi antaa mahdollisuuden uuteen.

Elämä on luopumista koko sen keston ajan, mutta vanhana luopuminen nousee useammin pintaan. Luopumisesta tulee konkreettisempaa. Kun keho jäykkenee, joutuu vaihtamaan tutut liikesarjat uuteen. Kun koti on täynnä tavaraa, on paras antaa tarpeettomat esineet pois. Luopumiseen kuuluu myös ystävien ja sukulaisten menettäminen, mikä ei ole helppoa. Vanhenemisen myötä asioita osaa kuitenkin suhteuttaa ja laittaa ne oikeisiin mittasuhteisiin.

6.  Ikääntyneenä hyväksyy kuoleman. Kun käsittelee kuoleman viimeistään eläkeajan alussa, loppuelämässä on yksi "murhe" vähemmän. Elämästä voi nauttia ilman väistämättömän tapahtuman eli kuoleman tuomaa pelkoa.

Kuoleman käsittelyssä ja hyväksymisessä auttaa tieto ja puhuminen ikätovereiden kanssa. Tieto yhdistettynä kokemuksiin, hälventää pelkoa

7.  Vanhanakin voi unelmoida ja suunnitella. Unelmoinnista ja suunnittelusta ei tarvitse luopua koskaan. Toki suunnitelmia joutuu sopeuttamaan sen hetkiseen tilanteeseen ja vointiin, mutta unelmointia ei tarvitse lopettaa. Eläkeläisellä on resilienssiä, joka tekee tavoitteellisuudesta kevyempää.

Täytyy ajatella oma kehitystään ja tulevaisuuttaan, sanoi 72-vuotias Sigrid Schauman ja lähti Etelä-Ranskaan maalaamaan.

8.  Vanhana voi myös rikkoa lasikattoja. Lasikattoja voi murtaa kaiken ikäisenä. Jos voimia ja taistelutahtoa on jäljellä, eläkeläisenkin kannattaa toteuttaa itseään ja tehdä uusia aluevaltauksia. Tehdä asioita, joita ei ole ennen tehnyt, olla esimerkkinä muille. Tämän päivän yhteiskunnassa vanheneminen kysyy hyvää itsetuntoa ja tiedostavaa rohkeutta, siitä huolimatta ei pidä antaa periksi vaan taistella paremman huomisen puolesta.

9.  On etuoikeus saada vanheta. Ihmiset, jotka asuvat Suomessa ja Euroopassa, ovat etuoikeutettuja. He elävät entistä terveempinä ja jos he sairastuvat, yhä useampi saa tehokkaan hoidon. Lääketiede on mennyt valtavan harppauksen eteenpäin nykyisten eläkeläisten elinaikana. Pitkä elämä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Jotta eläkevuosista saa nauttia, tarvitaan hieman onnea ja suht terveellisiä elintapoja.

Läheskään kaikki ihmiset maailmassa eivät ole yhtä onnekkaita kuin suomalaiset, esimerkiksi Afganistanissa eliniänodote on 64 vuotta, Somaliassa vieläkin lyhyempi, vain 57 vuotta.

Tässä on jokunen vanhenemisen liittyvä positiivinen näkökohta. Varmasti huomasittekin, että lista ei ole kattava. Nauttikaamme siitä, mitä meillä on!