Vanhusneuvolapalvelu käyttöön

05.09.2022

Eliniänodote on kaikissa Pohjoismaissa suurin piirtein samaa luokkaa: Ruotsissa ja Islannissa 83 vuotta, Norjassa ja Suomessa 82 vuotta sekä Tanskassa 81 vuotta (Globalis). Erot eivät ole niinkään eliniänodotteessa vaan siinä, että suomalaisilla eläkeläisillä on vähemmän toiminnallisia vuosia kuin muilla pohjoismaalaisilla. Suomessa viimeiset vuodet eletään sairaampina kuin esimerkiksi Ruotsissa. Onko tässä yksi syy siihen, että Suomessa yli 60-vuotiaiden työllisyysaste on alhaisempi kuin naapurimaassa. Tuskin sentään ainoa syy, asenneilmastokin ikääntyneitä kohtaan on nihkeämpi.

Vanhenevista suomalaisista tulisi pitää parempaa huolta. Tätä mieltä ovat ainakin viisi tomeraa eläkeläisnaista, jotka ovat tehneet kansalaisaloitteen koskien valtakunnallista vanhusneuvolajärjestelmää.

Käyhän allekirjoittamassa vanhusneuvola-aloite. Aikaa on 5.11.2022 asti.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/10740

Aloitteen tavoitteena on lisätä ikääntyvän väestön toiminnallisuutta ja hyvinvointia sekä yhdenvertaisia mahdollisuuksia palveluihin luomalla selkeä, yhden luukun periaatteella toimiva vanhusneuvolapalvelu.

Vanhustenneuvola on tarkoitettu kaikille yli 65-vuotialle. Työntekijöillä on toimiva työterveyshuolto. Kun palkansaaja siirtyy eläkkeelle, hän putoaa terveysasioissa lähes tyhjän päälle monessa kunnassa. Ei siis ihme, kun Suomessa ollaan sairaampia kuin verrokkimaissa.

Toimivasta vanhustenhuollosta hyötyisivät ennen kaikkea ikäihmiset itse ja heidän läheisensä sekä myös vanhusten parissa työskentelevät henkilöt. Kalliit erikoissairaanhoidon kustannukset pienenisivät, kun ennaltaehkäisevä perushoito ja hoitoon pääseminen helpottuisivat. 

Vanhusneuvola tarjoaisi tukea

Tilausta vanhusneuvolalle on monesta näkökulmasta katsottuna. Tiedon tarve vanhenemisesta on suuri. Sen olen itsekin huomannut blogipalautteesta, jota olen saanut etenkin nuoremmilta lukijoilta. He valittelevat, kun ikääntymisestä ei puhuta. Tiedon puutetta esiintyy myös työelämässä. Vanhuus ei ole sairaus.

Monet ihmiset elävät ruuhkavuosia kuudenkymmenen ikävuoden paikkeilla, heillä on tukea tarvitsevat vanhemmat, aikuistuvat lapset ja työ. Olisi huojentavaa saada apua ja tietoa yhden luukun periaatteella, kun muistisairas äiti ei enää pärjää kotona.

Pelisäännöt tulisi olla samat koko maassa. Verkkosivujen perusteella osassa kuntia ikääntyneille on tarjolla ikäneuvola, aikuisneuvola, ikääntyneen terveystarkastus -tyyppisiä palveluja. Toiminta ei kuitenkaan vaikuta yhtenäiseltä. Helsingin kaupunki kertoo sivuillaan, että jos olet vanhuuseläkkeellä, sinulla on oikeus ikääntyneen terveystarkastukseen. Muiden kaupunkien toiminnasta en osaa sanoa, mutta kokemukseni mukaan ikääntyneen terveystarkastukset eivät toteudu Helsingissä. Hyviäkin esimerkkejä on. Raahessa vanhusneuvola on toiminut jo 20 vuotta ja tulokset ovat hyviä, mikäli on uskominen paikallista kansanedustajaa.

Tieto on valtaa

Minulla oli onni saada olla mukana Helsingissä Vanhusneuvola - NYT! -keskustelutilaisuudessa, johon osallistui vanhusasiavaltuutettu, kansanedustajia, tutkijoita ja järjestöjen edustajia. Olen kokenut ja tiedän, että Suomessa on ikäsyrjintää ja vanhustenhuollossa on ongelmia. Olen perehtynyt ikääntymiseen, silti ikääntyneitten tarinat jossain määrin pääsivät yllättämään. Ne ovat riipaisevaa ja koskettavaa kuultavaa. Ikäsyrjintä on juurtunut todella syvälle suomalaiseen mieleen. Iäkkäille puhutaan ja asioita suunnitellaan heidän päänsä yli.

Tilaisuudessa näytettiin lakihimmeli, joka säätelee vanhuspalveluja. Terveyden- ja vanhustenhuollossa työskentelevien ammattilaisten on vaikea pysyä kartalla lukuisten säädösten viidakossa, mikä muun muassa näkyy siten, että ikääntyneille ei osata tarjota heille kuuluvia palveluja. Miten tavallinen ikäihminen voi selvitä tässä labyrintissa, jos ammattilaisellakin on vaikeuksia? Tiedon puute luo turvattomuutta, vanhusneuvola voisi auttaa asiassa. Tieto on valtaa.

Laitan lopuksi muutaman avainsanan, joka liittyy olennaisesti vanhusneuvolajärjestelmään: yhden luukun -periaate, avoimuus, luotettavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus, samanarvoisuus, ennakoitavuus, samat pelisäännöt koko maassa.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/10740